Neuscorrectie

The “invisible beauty of the nose”:
Een rhinoplastie of neuscorrectie, plastische chirurgie voor de neus, corrigeert een afwijkende vorm van de neus.  Sommige neusafmisvormingen zoals een te brede/lange neus, een te grote/bolle neustip of een te bolle/ holle neusrug zijn van esthetische aard.  Andere afwijkingen zijn ook functioneel van aard, zoals een scheefstaand neustussenschot dat kan leiden tot een verminderde neusdoorgankelijkheid.  Een afwijkende neus kan aangeboren zijn of veroorzaakt door trauma of bepaalde tumoren.
Gezien de zichtbaarheid van de neus in het midden van het gelaat, zal een afwijkende neus vaak als zeer storend ervaren worden.  De rhinoplastie behoort niet voor niets tot één van de meest uitgevoerde ingrepen in de plastische chirurgie. Een rhinoplastie beoogt geen perfecte neus of een compleet veranderd gezicht.  Het doel van de neuscorrectie is met subtiele veranderingen  in het oog springende afwijkingen weg te nemen zodat de neus terug in harmonie gebracht wordt met de rest van het gelaat.  Een rhinoplastie leidt zeer vaak tot een verbeterd zelfvertrouwen.

De pre-operatieve consultatie

Het belang van de pre-operatieve consultatie bij een neuscorrectie kan niet overschat worden.  Eerst worden uw persoonlijke wensen en verwachtingen tot in het kleinste detail nagegaan op hun technische haalbaarheid. Uw plastisch chirurg zal zich terzelfdertijd een beeld vormen van de objectieve afwijkingen van de neus. Foto’s worden getrokken om bepaalde afmetingen en hoeken te kunnen objectiveren. In Kouterclinic in Gent (Oost-Vlaanderen) kan door middel van gespecialiseerde software een simulatie gemaakt worden van het resultaat van uw neuscorrectie. Zo kan vóór de operatie het best nagegaan worden of het door de chirurg beoogde resultaat ook overeenkomt met Uw verwachtingen.

Hoe verloopt een neuscorrectie?

Een operatieve neuscorrectie gebeurt best als het gelaat volgroeid is, meestal dus vanaf de leeftijd van 17-18 jaar.

De ingreep wordt meestal uitgevoerd onder algemene verdoving. Kleine afwijkingen aan de neustip kunnen onder plaatselijk verdoving gecorrigeerd worden.  De duur van de operatie hangt af van de complexiteit van het probleem.  De opname voor een neuscorrectie geschiedt meestal in dagziekenhuis.

De incisies gebeuren aan de binnenzijde van de neusgaten. Bij de ‘open rhinoplastie’ wordt een bijkomende kleine incisie gemaakt op de huidbrug tussen de neusgaten om een beter zicht te krijgen op bepaalde details van het kraakbenige neusskelet en bepaalde correcties preciezer te kunnen uitvoeren.  Deze incisie laat geen zichtbare littekens na. Na het uitvoeren van de nodige correcties aan het beenderige en kraabenige neusskelet (bijvoorbeeld wegname van ‘bobbel’ op de neusrug), zal de huid gesloten worden met enkele fijne sutuurtjes.  De neusrug wordt vaak beschermd met een plaaster.  Neuswieken of tampons worden aangebracht om het neusskelet te ondersteunen  en  nabloedingen te vermijden.

Na de neuscorrectie

De eerste twee weken na de plastische chirurgie aan uw neus dient voldoende rust in acht genomen te worden en mag de neus niet gesnoten worden. De neuswieken en hechtingen worden na een 5-tal dagen verwijderd op de controleconsultatie van Uw chirurg. De blauwe plekken en de meeste zwelling zijn verdwenen na een 10-tal dagen. De neusgips wordt dan ook meestal  weggenomen. Contactsporten zijn gedurende 6 weken verboden. De resterende zwelling verdwijnt in de maanden die volgen op de operatie. Het resultaat mag definitief genoemd worden na ongeveer een jaar.

Kostprijs

Richtprijs 2000-4000 € afhankelijk van complexiteit en eventuele gedeeltelijke terugbetaling door de mutualiteit bij functionele problemen.