Armplastie (armlift)

Een armlift is een ingreep die de verslapte huid aan de binnenzijde van de bovenarmen terug aanspant.  De huidverslapping van de armen is het gevolg van  veroudering of vermagering. Sportbeoefening en dieet kunnen de huid van de armen niet strakker maken of de aandoening zelfs verergeren.

Wat houdt een armlift precies in?

Dr. Vertriest van de Kouterclinic te Gent (Oost-Vlaanderen) voert een armlift uit onder algemene verdoving. Een beiderzijdse armlift duurt ongeveer 2 uur. Via een verborgen incisie in de okselplooi wordt de overtollige huid weggenomen en de huid van de bovenarm aangespannen.  Soms zal het nodig zijn ook een litteken te maken aan de binnenzijde van de bovenarm.  De ingreep kan gecombineerd worden met liposuctie van de armen als er behalve verslapte huid ook wat teveel vet aanwezig is in de armen. Een drukmouw wordt aangelegd na de operatie. De ingreep gebeurt meestal ambulant (in dagziekenhuis).

Hoe verloopt de nazorg van een armlift?

Na de ingreep dient men een tweetal weken rust in acht te nemen en de armen zo weinig mogelijk te belasten.  Douchen is onmiddellijk na de ingreep toegestaan. De drukmouw dient ongeveer 1 maand gedragen te worden aan de armen.  De littekennazorg zal uitgelegd worden tijdens de postoperatieve controleraadpleging na 1 week, 6 weken en 3-6 maanden.  De pijn is goed te verdragen met klassieke postoperatieve pijnstillers.

Wat zijn de mogelijke verwikkelingen van de operatie?

Nabloeding en infectie zijn zeer zeldzame verwikkelingen bij een armlift.

Wondloslating kan optreden als de spanning op de huid te groot is (mede door  zwelling) of als de huid niet goed doorbloed is (door te roken). Voldoende rust, rookstop en het dragen van de beschermende drukkledij kan deze verwikkeling helpen vermijden.

Zwelling van de armen (lymfoedeem) kan soms optreden na de ingreep doch is van voorbijgaande aard.

Wordt een armlift terugbetaald?

Bij ernstig huidoverschot zoals bij zware vermagering, kan een gedeeltelijke terugbetaling bekomen worden van de mutualiteiten.